Моля, прочетете тази страница внимателно, преди да ползвате сайта. Поместените тук информация и условия за ползване се отнасят за всички потребители, които посещават уеб сайта.

Цел на сайта

Целта на сайта е да предостави на потребителите безплатно и достъпно: 

 • информация; 
 • възможност за онлайн поръчки ; 
 • възможност за комуникация с други потребители. 

Сайтът е предназначен за използване на български език и съгласно законите на Република България. Системата използва JavaScript и Cookies (бисквитки).

Защита на личните данни

Информацията, която изпращате до нас чрез уеб сайта се третира в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ние използва получената от потребителите информация само за целта, за която е изпратена и не я използваме за цели, за които потребителят предварително не е уведомен и дал съгласието си. Данните, получени чрез уеб формулярите в сайта се третират съгласно етиката на кореспонденцията - както всяко друго e-mail съобщение, изпратено до администраторите на сайт.

Ако желаете да получавате информация за актуалните новини на сайта можете да и да добавите посочения от вас e-mail адрес в списъка с e-mail адреси на получателите на нашия бюлетин, ние ще съхраним адреса и имената ви. Бюлетинът се изпраща като e-mail съобщение в HTML формат, като никой от адресатите не получава достъп до e-mail адресите в списъка. Ако в даден момент пожелаете вече да не получавате поисканата информация, можете да премахнете e-mail адреса си от базата ни данни по всяко време. 

Ние се отнасяме с личните данни, които изпращате с необходимата отговорност. От момента на получаването й, можете да разчитате, че информацията ще се третира с конфиденциалноста, изисквана от закона, защото само упълномощени служители на сайта работят с нея. Но не сме в състояние да гарантираме сигурността на личните данни, изпратени онлайн преди да ги получим. В интернет пространството съществува известен риск от непозволена намеса от трети лица, допускане на грешки или технически проблеми. Ако сте дете или ако нямате опит в използването на Интернет, ви препоръчваме преди да изпращате каквато и да е информация, да се посъветвате с по-възрастен или опитен човек. 

При регистрацията си, потребителите на сайта въвеждат данни, които не спадат към категорията лични данни. Сайта съветва потребителите на платформата при никакви обстоятелства да не публикуват или изпращат на други потребители свои лични данни като имена, адрес, ЕГН и др. данни, които могат да послужат за идентифициране на личността им. 

Сайтът не предоставя на трети страни каквито и да било лични данни на посетители или потребители. В случай, че законови разпоредби на националното или международното право изискват това, сайта ще предостави исканите от компетентните органи данни, ако разполага с тях.

Като потребител на сайта имате право по всяко време да изпратите запитване каква информация пазим за вас. Необходимо е само да ни изпратите електронно съобщение с имената и адреса си и в рамките на 10 дни ще получите отговор. Ако желаете да изтрием съхранената информация, заявете го ясно в имейла си.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уеб сайта, ние наблюдаваме кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават нас, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители. 

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървъра записва във вашия компютър, за да отчита трафика, който компютърът ви генерира в уебсайта. Бисквитки се изплозват от форумната секция и от системата за онлайн поръчки на сайта. Всеки път, когато добавите някое издание в поръчката си, информацията за нея се съхранява на вашия собствен компютър. Бисквитките се обновяват всеки път, когато посетите уебсайта ни. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото сте посетили уебсайта. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която вие сте въвели. Чрез бисквитките не можем да получим достъп до данни, поместени върху паметта на компютъра ви. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите рекламодатели, е възможно те също да използват бисквитки. Възможно е да насторите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания.

Интелектуална собственост, търговски марки и друг вид съдържание в уеб сайта

Ние и партньорите ни запазваме всички права върху запазените марки, съдържанието и кода в уеб сайта, които представляват интелектуална собственост. Съдържанието в сайта може да се използва само за лична и нетърговска цел. Информацията на сайта следва да бъде споделяна, цитирана и реферирана със съответното позоваване на източника www.akashic=records.eu. Копирането, адаптирането или използването на текстовете и изображенията в уебсайта по какъвто и да било друг начин, включително и публикуването на изображения чрез url адреса им в каквито и да било интернет страници, без писменото съгласие на администратора на сайта, ще се тълкува като нарушение на правото на интелектуална собственост и ще доведе до съответните правни последствия. 

Връзки между уебсайтове

Връзките към други сайтове, които публикуваме в уебсайта, се отварят в текущия или в нов прозорец на браузера и показват цяла страница от съответния сайт. Ако желаете да публикувате линк към страница от нашия сайт, настояваме да го направите по същия начин, страницата да не е във фрейм и да не се показва по начин, който да я изобразява като част от чужда страница. 

Сайтът не поема отговорност за законността на съдържанието и администрацията на уебсайтовете, към които има линкове в нашия уебсайт. 

Тъй като се стремим употребата на нашия уебсайт и интернет като цяло да бъде сигурна и законна, ви молим да ни информирате, ако забележите незаконно или злонамерено съдържание в уебсайтовете, към които сме публикували връзки, в рекламните елементи, които срещате по страниците на сайта или установите, че потребител е нарушил правилата на форума.

Отговорност

Сайтът не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървърите, на който е позициониран уебсайтът и ресурсите и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.  

Сайтът не носи отговорност за щети, които могат да са в резултат на преглеждането на страниците на уебсайта. Това включва ограничаване на отговорността за преки и косвени щети, включително и загуби в резултат от случайни фактори.  

Сайтът не може да носи отговорност за щети, причинени от или във връзка с каквито и да било несъвършенства на използваната от форума платформа. Във форума отговорността за съдържанието се носи от лицето, което е публикувало конкретното съдържание. При публикуване на съдържание, противоречащо на законите в страната, сайтът ще потърси/окаже пълно съдействие на компетентните органи.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата, Вие приемате следните условия:

 • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
 • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
 • Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите -сайтът може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
 • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Сайтът не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Сайтът може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. 

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

 • Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
 • Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по каквато и да било друга причина
 • Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание.

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

 • Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
 • Да увреди неговата функционалност
 • Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
 • Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Реклами на трети лица

На страниците на сайта е възможно да бъдат публикувани рекламни елементи на трети лица. Имаме волята да предлага полезно за потребителите съдържание и да използва разумно страниците на сайта в ролята им на носители на реклама. Ние и партньорите ни правим необходимото рекламните послания да са възможно най-адекватни и дори полезни за аудиторията на сайта. Във връзка с услугата, която сайтът предоставя на своите рекламодатели, е възможно трети лица да изискват браузера на потребителя да помести и чете "бисквитки" (cookies) на потребителския компютър или да използват уеб "указатели" (beacons). Тази информация не включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер или друго, с което можете да бъдете лично идентифицирани. Тя включва само посещенията Ви на този и други уебсайтове и се използва с цел да се показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.  

Сайтът запазва правото си да обновява горната потребителска информацията и условия за ползване на уебсайта, като ще анонсира това на заглавната страница на уеб сайта. 

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на www.akashic-redords.eu , ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този уеб сайт.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на www.akashic-redords.eu и работата с него, моля изпращайте своите писма на email-ите, посочени в раздел Контакти.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.