Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече натиснете бутона "Повече". Благодарим ви, че използвате нашия сайт!

Неделя, 28 Септември 2014 12:55

Изследване върху Тъмната материя на Космоса

Написана от
Оценете
(2 гласа)

Тъмната материя - нещото, което представлява от 80 до 95 % от Вселената /по научни изчисления/, все още е недостъпна за научния поглед на нашата цивилизация. Буквално ние, и всичко друго във позната ни Вселена, плува в тази тъмна материя – тя е като един вселенски океан, която дава живот на материята.

И все пак тя има качества, свойства, структура и смисъл. От нея се е зародила основната структурна единица на нашата Вселена - Атома. Атома е продукт от уплътняването на тъмната материя и нейното манифестиране на физическо ниво.

Така че може да твърдим, че всяко нещо, което ние възприемаме като материя, е продукт на Тъмната материя.

Характеристика на Тъмната материя е, че тя много лесно еманира в материя и след това обратно може да се завърна в първоначалното си състояние. Т.е. тази трансмутация може да бъде осъществена както спонтанно, така и целево /с прилагане на определена сила/.

За целите на нашето изследване може да определим няколко насоки на развитие:

 • Качествата и свойствата на тъмната материя
 • Трансмутиращата функция
 • Използване на потенциала на тъмната материя като структурно звено за създаване на нови потенциали

Качества и свойства на тъмната материя?

По същността си тя се определя от хомогенност – не-проява на определено свойство, и все пак – тя /тъмната материя/ може да се прояви във всеки момент, в зависимост от желания резултат. Така че определени свойства могат да бъдат приписани само в момента на тяхното проявление, тъй като до този момент те остават латентни и заключени. 

Как да изследваме тъмната материя – вече беше уточнено, че качествата и характеристиките на тъмната материя не могат да бъдат изследвани и описани от настоящата съвременна технология, тъй като говорим за латентност на проявлението, а ние все още не сме развили способността да изследваме неща, отвъд бариерата на физическото проявление. Т.е. в света на Съзнанието, като непроявен потенциал. И все пак съществува способ за да изследваме тази непроявена същност. Как?

На границата на проявлението й! В момента на проявлението на тъмната материя и преминаването й от потенциал /латентен/ в материя. 

Много прост метод може да бъде приложен в този процес на изследване – наречен „Метода на физическото проявление“:

Представете си тялото си като материя. И границата на тази материя е вашата кожа. Сега представете си, че тъмната материя е нещото, което ви заобикаля отвсякъде. Че около вас няма нищо друго освен тъмна материя. И сега задействайте процеса на материализиране на тъмната материя. Позволете й да проникне във вашето тяло и да се манифестира. Можете да зададете посока на това проявление, като окажете в какво точно да се прояви тъмната материя – дали под формата на Атоми, на липсващи минерали във вашето тяло или дори тъкани. Разбира се за последното ще трябва да имате много силно развита вътрешна сетивност, за да проследите целия процес.

Няколко са основните характеристики, които могат да се изведат на базата на това наблюдение:

 • Същността на тъмната материя е под формата на течност /по-скоро най-близкото , с което можем да асоциираме/ - това определя и свойствата на гравитация, макар и непроявена по принцип. Това обяснява и как всичко „плува“ в тъмната материя.
 • Проявлението на тъмната материя /нейното материализиране/ е инстантно – т.е. моментално.
 • Не е необходима външна сила, за да се прояви – необходимо е само Съзнание /а то вече уточнихме, че борави със същата същност както и тъмната материя – потенциал и непроявено/
 • Няма необходимост от предаване или освобождаване на енергия в процеса на преминаване от непроявено към проявено – тук закона на Бор не  в сила.
 • При преминаване от не-проявено към проявено се формира енергиен заряд – равен на стойността на енергията нужна за образуване на съответната структура – за това Големия Взрив е отключил толкова мощно енергийно лъчение, тъй като то е трябвало да съдържа енергийния еквивалент на всички структури създадени след него. Представете са каква огромна енергия се е материализирала за единица време /инстантното проявление/.
 • Няма ограничени в процеса на проявление – може да бъде под формата на всякакви частици, материи и структури.  Нека не забравяме, че всяко нещо което съществува, е продукт на тази тъмна материя и за това няма ограничение във проявлението й.
 • Процеса на проявление може да бъде и обърнат – т.е. де-материализиране на тъмната материя. Това пак може да бъде постигнато чрез процеса на Съзнателно насочване и така да де-материализираме частици, атоми и структури. 

На базата на изведените характеристики бихме могли да посочим, че съзнателното използване на тъмната материя е нещо, което би било приложимо и в нашето проявление:

 • Лечение на липси от определени минерали (атомни структури)
 • Де-материализиране на тумори и тяхното заместване с живи клетъчни структури от клас 1 – жива, нормално функционираща система. 

/следва продължение/

Прочетена 3375 пъти