Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече натиснете бутона "Повече". Благодарим ви, че използвате нашия сайт!

Неделя, 29 Ноември 2015 13:32

Как да открия къде да реализирам потенциала си?

Написана от
Оценете
(10 гласа)

Много от вашите въпроси са свързани с това, че търсите пътищата и начините да разберете мястото или сферата, в която да реализирате потенциала си. Много от вас, макар и надарени с таланти, способности, знания и опит, търсят начина да намерят своето място, където ще се чувстват най-изпълнени с изпълнение на своята мисия и това да им носи едновременно радост, обич и препитание.

  

Всяко едно ваше изпълнение се случва в равнината на паралелна реалност. И тъй като прескачането на паралелните реалности е относително лесно, когато просто насоките вниманието си, то вие постоянно пребивавате в едно от тях. И затова за известно време едно нещо, което е привлякло вниманието ви, и ви е задържала в своята паралелна реалност, ви се струва лесно и възможно за изпълнение. Но за съжаление в повечето случай вие не задържате вниманието си достатъчно дълго. За съжаление вие бързо прескачате от реалност в реалност именно поради това, че можете лесно да направите своя избор, едно или друго нещо привличат вниманието ви и така е оставате достатъчно дълго концентрирани, а да можете да въведете тази паралелна реалност във ваше владение.

 

Какво значи това - прескачайки в дадена реалност вие първоначално приемате законите и условията на нейното функциониране. това е все едно, когато решите че искате да се занимавате с дърворезба, трябва да двоите законите, правилата и свойствата на тази реалност, за да може да манипулирате в нея. След известно време, чак когато сте усвоили тези закони и правила, вие можете да ги привнесете в своята реалност и така да изградите една паралелна на паралелната реалност но във вашата. Така вие привнасяте една реалност в друга и позволявате случването на тази паралелна реалност във вашата собствена реалност, където от тук нататък можете да надграждате правилата и принципите и да създавате нови. Само тогава привнесената паралелна реалност ще има достатъчно сила, за да съществува и да не се разпадне във вашата реалност.

 

Но вие често губите фокуса си, не устоявате достатъчно дълго, за да привнесете тази паралелна реалност във вашата такава. и за това тази привнесена паралелна реалност не може да съществува достатъчно дълго, за да можете вие да я усвоите, привнесете, задвижите и поддържате във вашата собствена реалност.

 

Ако искате да променяте собствената си реалност, първо трябва да се научите да привнасяте паралелни такива, тъй като законите и функциите им вече съществуват и е лесно да бъдат мултиплицирани във вашата собствена реалност. И чак тогава, на базата на тези привнесени принципи, да създадете своето уникално копие и да развиете и поддържате това копие във вида, в който на вас ви харесва. Да разширите обхвата му, да промените част от законите му, или да ги преобразувате.

 

Да вземе примера с дърворезбата - първоначално вие се научавате как да държите длетото, каква сила, наклон и позиция трябва да има то за да направи съответния знак върху дървото. това са постаментите на тази реалност /привнесена реалност/. С времето вие ще затвърдите тези постаменти и те вече ще са станали част от вашата реалност, привнесени като копие от паралелната реалност. И след време вие ще можете да модифицирате тази привнесена реалност до степен да прилагате нови или изменени закони и правила, така че тя да отговаря на вашата собствена реалност. От този микс на реалности винаги се получава нещо ново и различно. И това е ценното в развитието на Вселената и на реалностите в нея - винаги и постоянно се ражда нещо ново, нещо различно, което макар и изградено на същата основа бива доразвито, обогатено, постоянно променящо се.

 

Но да се върнем на това как да намерим реалност, която да привнесем - или по-просто казано как да намерим това, което да привнесем в своята реалност и така да можем да развием себе си в посоката на това да дадем възможно най-голям хоризонт на потенциала в себе си.

 

Всеки от вас на първо място е една уникална комбинация от свойства, качества, характеристики или накратко казано - Вибрация. Тази вибрация бива многослойно и има сходства, привличане и отблъскване с другите съществуващи вибрации във Вселената. Ако вие сте, най-просто казано вибрация АВС /като правим уточнението, че във вашия състав формулата е много по-сложна/, то тогава всяка една нишка от вас - и А, и В и С ви дават възможност да се свържете със сходна вибрация, която притежава тази нишка в себе си. Например, ако вие сте привлечени от дадена дейност или занятие, то е защото в неговата вибрация, на тази паралелна реалност, съществуват нишки, които и вие притежавате. Именно за това, много често вие се обърквате, защото сте еднакво привлечени и от едно, и от друго, и от трето /дори много често поравно/ и не можете да изкристализирате за себе си кое е това нещо, което ви привлича най-много и съответно в него да вложите своите усилия, за да го развиете, разберете и приложите в своята реалност. Принципа на подобието /подобното привлича подобно/ е най-често причината, която ви кара а се обърквате и да не можете да видите ясно кое е онова нещо, което най-силно ви привлича.  

 

И все пак от позицията на казаното по-горе можем да ви дадем следните съвети, за да определите степента си на сходство с дадена паралелна реалност и така да можете да разберете как да навигирате във Вселена пълна с паралелни реалности, които най-често са доста сходни с вашата

 

  1. Винаги сходството започва от горе надолу - т.е. Вселената се опитва да ви свърже с паралелни реалности, които са в максимална степен близки до вашата. Не, не си мислете, че Вселената е специално загрижена за всеки един от вас - просто това е закон за най-малкото съпротивление и така Вселената, като един постоянно само-организираш се и само-синхронизираш се организъм търси балансната точка на най-малкото напрежение в цялата система. Изградените правила на Вселената винаги водят всички под-системи към състояние, в което те са в най-малка степен в напрежение с останалите. Просто въпрос на само-реорганизация.

  2. Има ли усилие и напрежение - сходството намалява - това произтича от факта, че вие влагате допълнително енергия, за да балансирате липсата на сходство с дадената паралелна реалност и така да изравните сходството между вас и тази паралелна реалност в степен да можете да пребивавате в нея. Но във всички случай това означава, че няма как да привнесете тази реалност достатъчно лесно в своята реалност и да я манипулирате достатъчно успешно, тъй като във всеки един номент ще трябва да продължавате да влагате това допълнително количество енергия, за да изравнявате потенциалите на двете реалност - вашата и тази на привнесената. В крайна сметка привнесената реалност, дори и ако успеете да я задържите достатъчно дълго в своята такава, ще се разпадне, и това е най-често причината за драматичните обрати в живота ви, когато уж полагате толкова големи усилия /напрежение и изравняване на баланса/, а накрая нещата се сгромолясват на пух и прах. Това е означавало, че не нещо се е случило изведнъж, както често си мислите и не разпознавайки симптомите на привнесената реалност и допълнителни усилията, които сте полагали за да я задържите в своята реалност, а просто то се е случвало прекалено дълго и накрая инерцията за саморазрушение се е проявила и е върнала нещата в изходната им позиция.

  3. Когато нещата “текат” около вас - сигурен знак, че те ви показват че ви движат към реалност с най-голяма сходство към вашата. Ако забелязвате случки и събития, които ви тласкат или насочват към определение дейности или неща, това означава че те ви направляват към реалност със най-голяма сходство за вас.

  4. Знание във вас, което не можете да обясните но въпреки това притежавате - пак въпрос на сходство в енергиите. Попадали ли сте в ситуация, където за първи път ви се налага да направите нещо, и въпреки че нямате знанията или опита, успявате. Отново това сигнализира за сходство с енергиите, и по причина това, че вие моментално се свързвате със сходната енергия в тази паралелна реалност, мие можете да черпите, по линията на това сходство, знания и информация директно от реалността.

 

В заключение бихме искали а кажем, че може би всеки има план за себе си да бъде най-велик, най-добър, най-умен, да постои велики неща, може би дори да управлява останалите, но Вселената винаги търси баланса и точката на най-малкото противоречие. Защото ако всички сте само велики, строители, управляващи, кой ще се грижи за останалите, кой ще ги лекува, кой ще им сътворява и подарява мечти, кой ще ги облича и храни…

 

Не забравяйте, че всяка една дейност, която извършвате има своята стойност и смисъл, тъй като тя обогатява вселената по един неповторим начин /пример по-горе/ и вселената търси именно това в себе си - промяната, различното да изпита своите възможност в необятното въплъщение.

 

Затова всеки един от вас, намирайки своята уникална паралелна вселена, допринася за това развитие. Ние ви поздравяваме, че дръзвате да творите с най-тежката материя, но пък и плодовете ви са сред най-красивите.

Прочетена 7952 пъти