Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече натиснете бутона "Повече". Благодарим ви, че използвате нашия сайт!

Неделя, 10 Март 2013 19:36

Лечение със Светлина - същност

Написана от
Оценете
(3 гласа)

Една от специалностите на Арктурианците е Светлината и нейните разностранни приложения.

Тъй като в същността си всяко нещо е светлина, и като такава тази същност бива представена под определена форма, която ние приемаме като физическа(материална), етерна или друг вид "материя".

Светлината се активира със светлина и така чрез методите за работа със Светлината ние работим със истинската си същност. Преминавайки през законите и пречупването на реалността  тази светлина - единна и еднаква по същността си придобива различни форми и проявления в измерението в което е пречупена.

Както когато светлината премине през оцветено стъкло и така образува лъч с цвета на стъклото  така и светлината преминавайки през "пречупването" и "изкривяването" на съответната реалност придобива определени форми и подлежи на управлението на определени закони в тази реалност. 

И така.. Арктурианците, бидейки същности от 7-мо измерение, познават законите и пречупванията на Светлината в нивата от 1-во до 6-то. Всяко ниво познава това, през което е преминало. За измеренията ще говорим друг път - те са още по-забавната част на мироСъзнанието. 

Те все още изучават 7-мо ниво на Съзнание, като това става именно чрез приложението на светлината от това ниво към останалите.

Смята се, че Арктурианците имат физически тела и форми, но това далеч не е така. Това, които ние приемаме за тяхна физическа форма в същност е тяхната светлина пречупена през нашето измерение. За това не търсете физически или други сходства с тях. Просто приемете, че те са едни от много същества от вселената на Разума, които са готови да споделят с нас знанието, през което са преминали.

Но да се върнем на темата за Светлината, тъй като се отдалечихме малко с това, да обрисуваме същността на Арктурианците. Това ще е тема на друга статия и отделно запознаване.

Светлината, навсякъде, където е - а тя е навсякъде, е единна по същността си. Но все пак нека видим какво точно имаме предвид под "светилна", тъй като това твърдение може да е малко спорно при тълкуване и използване. 

Светлината - това е изначалната есенция на същността, и като такава винаги и навсякъде пребивава във всичко. Това е единичното ниво на съзнание способно да отдели себе си и да съществува самостоятелно. За това много от вашите учени започват тепърва да разбират, че всеки Атом, протон, неутрон и всяка една частица, която може и съществува има свое съзнание. И тя реагира, еволюира и променя непрестанно. Всеки един атом, влязъл в състава на дадена структура - той създава връзки с останалите атоми и така еволюира, разбира същността на съществуването - на това, какво е съзнание и как То - от най-малката до най-голямата структура в същността си е Едно!

И така - говорейки за Светлина разбираме структурата на същността - изначалния "материал" - Съзнанието!

От тази основа можем да построим и теорията за лечение със светлина. Как същността влиза в осъзнат контакт със себе си и така се постига нов ефект - ново начално. 

Говорейки за лечение, трябва да дадем определение на това каква е целта, същността на процеса лечение, тъй като на тази база ще продължим и със същността му.

Лечението е процес на осъзнаване на причина и последица - разтваряне на причината и последицата и така в резултат получаваме... изначалното! А То по същността си е съвършено, непроменимо и неотменимо като закон! Няма промяна, която да е истинска промяна! Преминала Светлината през измерението продължава своя път към другите части на мирозданието, на Вселената, и без нито частица от нея да е променена продължава своето съществуване. Това, че отражението е породено от отражаващото - не променя изначалната същност. Няма промяна - тя е само в ситуацията на даден закон, на дадено съществувание вътре в светлината - останала непроменена. 

И така - с лечението, макар да не обичаме тази дума, тъй като в повечето случаи тя реферира болест, евентуално смърт, неприятност и всяка друга негативна асоциация у вас, ние искаме да покажем, че вашата същност във всеки момент остана непроменена.  Тя търпи промяна единствено по отношение на определен закон (константа), която формулира и градира една реалност. Разбира се в тази реалност този закон властва и той поддържа "реда" на реалността  иначе тя би се разпаднала и не би съществувала, за да отразява.

В процеса на промяна - във която и да е посока ние говорим да промяна на отражението - но не и на същността! 

Та, промяната, несъответстваща на закона на реалността  води до допълнително изкривяване на светлината и бидейки вече нестабилна в тази реалност - тя започва да губи фокус и да се разпада. Това именно започва да се случва с вай мили мои - вашето отражение започва да се разпада, поради невъзможността на реалността да поддържа негово съществуване в себе си. Говорите за болест, смърт и т.н. - но това във всеки случай води до разпадане, изкривяване на отражението в тази реалност, наречена от вас измерение 3. Интересно защо 3 след като в момента ние виждаме поне 5 отделни преплетени измерение в този закон на реалността, но това разбира се оставяме на вашето разбиране и осъзнаване. 

И така лечението - това означава възстановяване на първоначалното пречупване на светлината в тази реалност, незасегната от последствието на закона, който поддържа тази реалност. 

Кога се появява болестта според вас?

Някои ще кажат, като започна да правя "зли" дела, или започна на мисля зли мисли, или като завиждам, или като се изложа на радиация... и още ред причини бихте могли да изброите. 

Истината е, че "болестта" - изкривяването, започва тогава, когато вие започнете да не спазвате закона на реалността. Имайте предвид, че във всяка отделна реалност този закон е различен  И вие, бидейки преди в множество други реалности имате "спомена" за тях, и за законите, които са ги управлявали, и именно тези закони ви карат в определен момент да съгласувате действието си в тази реалност не със закона, който я управлява, а със закон от друга реалност. И това води до изкривяването на образа..

Говорейки за закон на реалността, трябва да отбележим, че и както всичко друго той търпи промяна и той също еволюира. Закона на реалността, вие наричате Бог. Този, който съди и нарежда според вашите представи. Но това далеч не е така. Той, закона на реалността, просто поддържа една определена реалност, вибрация на съзнанието, и вие, като първоначална светлина, бивате пречупени през тази реалност. 

И тъй - закона на реалността еволюира, еволюирате и вие в тази негова реалност - по скоро вашето отражение в нея (в реалността . И когато вие не сте съгласувани със закона на реалността започна изкривяването на пречупването и така идва промяната, която вие наричате болест. 

Какво поражда тази промяна на пречупването?

Бидейки в тази реалност имате определено проявление. То винаги е многопластово и много-пространствено, и все пак непроменимо в същността си..Знаем, че за вас е трудно да си представите нещо, което хем търпи промяна хем пък остава непроменено. Приемете го повече като същност - все едно.. дървото бор да речем - каквото и да му се случи.. и бури и виелици, и дори да бъде отсечено и превърнато в маса а след това на дъски за горене .. то остава бор -просто променя формата си но същността остава. За това казвате тази маса е от бор... защото същността е останала, макар и под друга форма и предназначение.  

Защо обаче идва момента, в който се появява това неподчинение на закона за реалността?

Това също е много интересен въпрос, над който сме работили и изследвали много. Говорейки за пречупването на светлината в дадена реалност, нека не забравяме, че в тази си същност светлината остава Съзнание в същността си - заело определена вибрация-форма (пречупване) в реалността. И тъй Съзнанието винаги търси промяната, само-разбирането за себе си.

Дори и в най-строгия закон на реалността то търси промяната, разбирането, развитието на познанието за самото себе си. И така макар закона да властва над определена реалност - съзнанието се стреми да я промени, да я усуче  завърже и развърже, за да разбере себе си. И именно за това казваме, че закона на реалността (Бог) също търпи промяна - той Несъзнание(на закона) бива предизвикано от Съзнанието на пречупването на същото това съзнание и така те двете разбират себе си! Много е интересно нали...

Разберете - вие не сте нищо физическо, или каквото и да е материално - вие сте светлина - една събирателна точка на множество лъчи във всеки едно момент, които лъчи тръгват и свършват във вас и преминават през измерения, пространства и нива на съзнанието. Тази светлина има определена вибрация и на тази база, нейното пречупване в дадена реалност бива едно или друго. 

Защо тогава се налага Лечението, като метод на връщане към изначалното пречупване, след като както видяхме по-горе, съзнанието предизвиква себе си си именно в неподчинението на закона?

Разбира се въпроса е повече от подходящ, ако приемем, че лечението трябва да промени, да поправи нещо. Но в изложението по-горе казахме, че лечението не променя нищо в същността му - то синхронизира, връща в изначален вид. Ако Предизвикателството на съзнанията бива оставено и не хармонизирано - то ще доведе до разстройване на пречупването в реалността в степен, в която то няма да може да съществува в тази реалност. И по този начин ще пропуснем ценен опит и за двете съзнания - на закона на реалността и на пречупването.

Лечението не цели да поправи, да възстанови или излекува нещо... то просто цели хармонизиране. В своята еволюция нивото на Съзнанието на Закона на реалността също се променя, е това налага хармонизиране на всички пречупвания в тази реалност. Иначе те не биха могли да съществуват в тази реалност в новото ниво на съзнание на Закона. Така че във всеки момент Лечението като процес тече и хармонизира всички ви - всички вие, които сте част от тази реалност. Разбира се всяко проявление (пречупване) има волята и силата да не се поддаде на този процес и съзнателно да влезе в дисхармония и така да предизвика Закона на реалността. И тук пак стигаме до момента на предизвикателството на Съзнание срещу съзнание. Закона на реалността е длъжен да поддържа пречупванията в порядък и това предизвиква процес на разбиране и еволюция. Така че това е много повече игра и изследване, от колкото заключване в дадена реалност, както вие може би в определен момент смятате. 

Говорихме дълго за светлината и нея път през пречупващите реалности - за това сега ви оставяме в новото разбиране за самите себе си! Че вие сте всички едни прекрасни светлини в същността си, заели определени форми и изследващи същността на мироСъзнанието, за да разберете себе си!

Прочетена 6462 пъти