Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече натиснете бутона "Повече". Благодарим ви, че използвате нашия сайт!

Акашови Записи - сайт за познанието от измерението на Акаша!

Акашови Записи - сайт за познанието от измерението на Акаша!

Целта на този сайт е да даде повече информация относно същността и начините за използване на Акашовите Записи.

Знанието и работата с Акашовите записи е известно и познато още от дълбока древност. Макар за известно време (за период от около няколко хиляди години) знанието за тях да е била достояние само на ограничен кръг хора, с навлизането на новите енергии и новата епоха - информацията става все по-достъпно. Все повече хора си позволяват да повярват на самите себе си - че когато търсиш пътя за собственото си развитие - идва и помоща. Много хора дори успяват спонтанно да достигнат полето на собствените си Акашови записи и съвсем интуитивно да работят с това поле. Много от нашите прозрение или вдъхновения идват именно от там.

Всеки докоснал се до това пространство разбира, че то е най-вече място и способ за Себе-Усъвършенстване и развитие, осъзнаване на собствената си същност и постигане на духовно Осъзнаване. Това не е място, в което информацията е статична и непроменима - както за миналото, така и за бъдещето. Това е мястото, където всеки от нас може да работи активно за себе си и собственото си развитие, както и да е от помощ и на много други по техния път.

Това е мястото, в което всеки със своето Чисто Намерени и Осъзнатост, може да достигне висините на своята Божествена същност. Няма ограничение в работата и насоките на развитие и изследване на това Свещено Пространство - ограниченията са само тези, които ние ще си поставим сами.

Добре дошли в това приключение на Духа, на Себе-Осъзнаване и Радост. Защото в това е и същността на Съществуването!

Събота, 02 Март 2013 18:12

Медитация за сливане с Висшия Аз

Написана от
Оценете
(2 гласа)

С наближаващия момент на подравняването на космическите тела ( 21 май 2012 година) и след отварянето на Портала на одухотворяването можем да призовем и да се слеем с нашия Висш Аз и така да му дадем възможност - Осъзнато, чрез нашите действия, той да се прояви в най-висша степен в тази реалност.

В най-подходящия момент, за Вас, тази вечер или утре сутрин (нека Вашата интуиция Ви води) направете следната медитация:

Отпуснете се и нека съзнанието Ви се зарее в тишината на Вселената, на Космоса. Представете си тишината на Космоса, светлините на космическите тела. Усетете хармонията, тишината и баланса в цялата Вселена - как всяка нейна частица притежава тази хармония в себе си. Усетете всички тези частици като част от едно цяла, и как всяка една от част е свързана и повлиява на всички останали. 

Призовете всички същества от чиста светлина, които познавате (Ангели, Архангели, Възнесените Учители, Бащата-Майка Бог и всички други), в този момент при Вас и нека те съдействат и подпомогнат процеса на Вашето осъзнато свързване с Вашия Висш Аз. Нека създадат кръга на Светлината около Вас и нека заедно с тях да преживеете този величествен момент на сливане. 

Призовете Вашия Висш Аз в този момент да се прояви през и чрез Вас Тук и Сега. Имайте предвид, че Вие самите се част от този Виш Аз, а не нещо отделно от него. Бдете като капката в Океана, която осъзнава същността на Океана.

Нека Ви изпълни със своята светлина, енергия и нека тези качества и тази енергия се излъчат чрез Вас. Призовете осъзнато за осъществяването на тази връзка (която в същност никога не е била прекъсвана, а по-скоро не е била осъзнавана от нас в тази реалност). Нека този поток от енергия бъде като колона от светлина, която свързва небесното и земното царство. И нека тази свързваща частица бъдете Вие. Като мост между Духа и Материята. Не подценявайте себе си - Вие сте точно това. Точно тази частица, който в момента на себе-разбирането и себе-осъзнаването си става този мост. 

Призовете своя Висш Аз да ви разкаже за себе си - да разберете кои сте в същност. Кой сте в същност. Какво притежавате като качества. Призовете го да ви изцери, ако имате нужда от това, да Ви даде напътствия  ако имате нужда от тях, да ви даде разбиране, ако имате нужда от него. Оставете се на преживяването си както с приятел, който от отдавна не сте виждали и с който имате да си кажете много неща.

Попитайте го по какъв начин можете да разширявате тази връзка, как да я проявявате всекидневно, как тя ще ви помогне по Вашия път. Питайте и всичко друго, което искате. Това сте Вие самите, които тепърва започвате да опознавате многостранността на самите себе си. Нима ще се ограничите само с 1 или 2 неща ..

Когато усетите, че контакта започва да отслабва - потока на енергия да намалява призовете висшия си Аз да поддържа тази връзка и в моментите, в които не сте напълно осъзнати за нея. Нека ви дава знаци, трошичките, по които да се връщате обратно в тази връзка. 

Благодарете на светлите същества около Вас за помоща и за кръга на Светлината. Можете да из изпратите своята Любов, както и да помолите за тяхната помощ и подкрепа, когато Ви е нужна за вбъдеше.

Завърнете се в тишината на Вселената. И помислете как виждате себе си сега? Нима картината не е по-ясна?

Завърнете си в Тук и Сега. Защото точно Тук и Сега Вие проявявате себе си по най-добрия начин!

Прочетена 6312 пъти